آخرین اخبار نعمتان

  • نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس و به کار بردن برخی عبارات، از مردم عذرخواهی و تاکید کرد: ما در مکتب امام راحل عزیزمان، آموخته‌ایم و باور داریم که مردم عزیز، ولی نعمتان ما هستند و همواره خود را شرمنده صبر و بزرگواری ایشان می‌دانیم.