آخرین اخبار نفت تحریمی

  • تحریم‌های غرب علیه صادرات انرژی روسیه منجر به عرضه ارزان‌تر مسکو و در نتیجه جذب مشتریان سنتی تهران از جمله چین شده است که علی‌رغم ریسک خرید نفت تحت تحریم، از تخفیف‌هایی برخوردار می‌شود که در میانه بحران انرژی یک مزیت رقابتی است. و در حالیکه این اقدام مسکو یک درآمد اقتصادی حیاتی ایران را تهدید می‌کند، به گفته بزرگترین تاجران مستقل نفت خام، ایالات متحده ممکن است به زودی حتی بدون احیای برجام،…