آخرین اخبار نفسانی

  • نوشت:آز، حرص، بخل و کینه و در یک‌ کلام منیت ها منشأ اختلافات است لذا در درجه اول سران سه قوه و سپس مدیران رده های بعد باید کاملا" مراقب جهات نفسانی باشند و بدانند گاه شیطان این منیت ها را با لباس انقلابی و جهادی پنهان می کند.