آخرین اخبار نقض حق ثبت اختراع فناوری بی سیم

  • اقتصادنیوز: فروش و تولید خودروهای فورد را که قادر به برقراری ارتباط اینترنتی هستند به علت دریافت یک شکایت مربوط به نقض حق ثبت اختراع فناوری بی سیم، توسط دادگاهی در آلمان ممنوع شد.