آخرین اخبار نیابند

  • پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران درباره در مورد انتصابات جدید در شهرداری تهران گفت: در این زمینه به هر حال باید از شهردار جدید پایتخت و تیم روابط عمومی آن سوال شود و نتیجه قطعی توسط تیم شهرداری اعلام شود.