آخرین اخبار هلیا

  • کارشان ایجاد رعب و وحشت در‌ محلات است؛ از ‌اوباش‌گری،گردن‌کلفتی، عربده‌کشی، قداره‌بندی،‌ اخاذی از مردم و دست درازی به نوامیس گرفته تا باج‌گیری از مغازه‌ها و تخریب خودروها و شکستن شیشه خانه‌ها؛ اینها اراذل و اوباش اند!

  • ماجرای دعوای شدید چند دختر نوجوان و سپس قمه‌کشی یکی از آنها به نام هلیا به یکی از پربازدیدترین و پربازخوردترین ویدئوهای ۲۴ ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی ایران تبدیل شده است.