آخرین اخبار همسان‌سازی حقوق کارگران

  • برخی از بازنشستگان در مرحله جدید اجرای همسان‌سازی، مبلغ کمتری از رقم پیش‌بینی شده را دریافت کردند که این مشکل، فقط برای تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی به علت مشکلات فنی سامانه رخ داده و در اردیبهشت ماه قرار است ما به التفاوت حقوق آنها واریز شود.

  • نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی, سازمان موظف است که حقوق بازنشستگان خود را حداقل ۳۹ درصد افزایش دهد اما بحث دیگر این است که قانون همسان‌سازی تصویب شده است و کف حقوق بازنشستگان نباید از حد قانونی کمتر باشد.

  • عضو کمیسیون تلفیق جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره همسان‌سازی حقوق کارگران سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.