همسرآزاری

  • آمار تازه از همسرآزاری؛

    اقتصادنیوز؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: تا سال ۹۵ فقط ۵ درصد از مدعیان همسرآزاری را مردان تشکیل می‌داد، اما در حال حاضر مدعیان مرد به رقم ۷ درصد افزایش یافته است.

  • اقتصاد نیوز :مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: ٢٠ درصد از مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر از میان تحصیل کردگان، فوق دیپلم تا دکتری هستند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر