آخرین اخبار همکارم

  • امیر عبداللهیان با اشاره به اینکه گشایش کنسولگری ایران در قاپان فردا در دستور کار من و همکارم قرار دارد، گفت: ایران معتقد است که حضور نیروهای بیگانه و مداخلات خارجی در هر بخشی از منطقه به نفع مردم منطقه نخواهد بود. امیدواریم مسایل منطقه از طریق فرمت های پیش بینی شده یعنی ۳+۳ حل و فصل شود.