آخرین اخبار وزیر تعان،کار و رفاه اجتماعی

  • وزیر تعان،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم توجه به شایسته سالاری در انتصابات وزارتخانه متبوعش،گفت: انتصابات این وزارتخانه به هیچ وجه سیاسی نبوده است.