آخرین اخبار ویلکرسون

  • رئیس دفتر وزیر خارجه آمریکا در دوران «کالین پاول» می گوید رژیم صهیونیستی در حال تبدیل شدن به یک رژیم آپارتاید است و جهان تا ۲۰ سال دیگر، موجودیت آن را نخواهد پذیرفت.

  • «هوا چونیینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت که ادعای آمریکا درباره اوضاع در شین‌جیانگ چین هیچ چیزی جر طرحی راهبردی از سوی واشنگتن برای بی ثبات کردن چین از داخل نیست.