آخرین اخبار پایه پولی در ایران

  • طبق داده های بانک مرکزی در آبان ماه امسال پایه پولی در کشور با رشدی ۲.۰۶ درصدی نسبت به ماه قبل به ۷۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی در آغاز نیمه دوم سال گذشته شروع به بسط بی شمار پول در بازار باز کرد. هدف از این اقدام بانک مرکزی در این بازار کنترل نقدینگی بانک ها و همچنین کنترل نرخ سود بین بانکی بوده است.