آخرین اخبار پرتاب پهپاد ایرانی از زیر دریا

  • دریادار ایرانی گفت: وقتی که تسلط شما صدها کیلومتر افزایش پیدا می‌کند بدون این که از تجهیزاتی که ممکن است توسط دشمن رصد شود این یک نقطه قوتی است، ما در حوزه نظامی به آن اشراف هوایی می‌گوئیم و بخشی برتری هوایی می‌گوئیم که آن صیانت و سیادت هوایی در حوزه دریا اتفاق می‌افتد.