آخرین اخبار پردازها

  • بانک مرکزی از بانک ها خواسته ها است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط، تمهیدات لازم جهت تامین اسکناس کافی در دستگاه های خودپرداز آن بانک در روزهای تعطیل پیش رو، به نحو مقتضی صورت پذیرد.‌‌‌