آخرین اخبار پلاسیبو

  • حسن ابوالقاسمی گفت: ما در خصوص این موضوع که در فاز سوم از گروه پلاسیبو استفاده کنیم یا نه، به نتیجه نرسیدیم، اما در مورد فاز دو علاقه‌مندیم که حتما گروه آزمایشی داشته باشیم البته باید این موضوع را کمیته اخلاق تایید کند.