آخرین اخبار پیش بینی قیمت شیبا اینو

  • رمزارز شیبا اینو پس از رشد ۷۵ درصدی از ۴ الی ۷ فوریه(۱۵-۱۸ بهمن) ، ۱۸ درصد کاهش یافت. این رالی ابتدایی شیبا اینو منجر به شکل گیری یک ناحیه تقاضا ،از ۰.۰۰۰۰۲۷۰ دلار به ۰.۰۰۰۰۲۸۸ دلار، شد و پس از آن، شیبا را به سقف قیمت ۰.۰۰۰۰۳۵۲ دلاری رساند.