آخرین اخبار چراغ‌های راهنمایی و رانندگی

  • حمید برادران گفت: تغییر رویکرد مردم از استفاده خودروی شخصی به جای حمل و نقل عمومی سبب شده که حجم تردد در تهران بیشتر شود، پس برای اینکه بهترین کارکرد را از سیستم‌های هوشمند بخواهیم باید بازنگری در زمان‌ دهی چراغ‌های راهنمایی داشته باشیم