آخرین اخبار چشم انداز 2030

  • اقتصادنیوز: جنگ حماس و اسرائیل و هراس از تبدیل شدن این رویارویی به نبردی فراگیر، موجب گشته تا بازیگران برجسته منطقه ای چون عربستان استراتژی و سیاست های راهبردی شان را برای مقابله با پس لرزه های هرگونه محاسبه اشتباه محتمل آماده کنند.

  • اقتصادنیوز: با گذشت بیش از دو هفته از حمله حماس به اسرائیل، ریاض کماکان موضعی منفعلانه دارد و همین گزاره موجب شده تا گمانه زنی ها در باب چرایی سکوت بن سلمان و پادشاهی افزایش پیدا کند. از همین رو فرضیه هایی در باب چرایی انفعال پادشاهی مطرح و مورد واکاوی قرار گرفته است.

  • اقتصادنیوز: همزمان با اوج گیری تنش ها در خاورمیانه به واسطه درگیری میان حماس و اسرائیل، ریاض که تا چندی پیش خود را برای عادی سازی رابطه دیپلماتیکش با تل آویو آماده می کرد، در صدد بازگرداندن آرامش به منطقه است تا بدین طریق هم توافق ناتمام با اسرائیل را تمام کرده و هم به موانع پیش روی اجرای برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ پایان دهد.

  • اقتصاد نیوز: محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی جهت اجرایی کردن پروژه موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ به دنبال تنوع بخشیدن به منابع و ساختار اقتصاد این کشور و فاصله گرفتن از نفت است؛ به بیانی بهتر، ولیعهد در صدد است تا وابستگی به نفت را کاهش داده و به اهرم‌های دیگری جهت جذب پول متوسل شود.

  • اقتصادنیوز: در میانه چالش‌های پیش بینی شده برای چشم‌انداز ۲۰۳۰، پلن محمدبن سلمان جهت داشتن اقتصاد بدون نفت شاید به میزان افزایش نفوذ ایران در منطقه با اهمیت باشد.

  • اقتصاد نیوز: امروز عربستان سعودی از جامعه ای محافظه کار فاصله گرفته و به واسطه اصلاحات اعمالی ولیعهد در مسیر توسعه گام های جدی برداشته است، گزاره ای که موجب شده تا از این کشور تحت عنوان سنگاپور خاورمیانه یاد کنند.