آخرین اخبار چونیینگ

  • «هوا چونیینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت که ادعای آمریکا درباره اوضاع در شین‌جیانگ چین هیچ چیزی جر طرحی راهبردی از سوی واشنگتن برای بی ثبات کردن چین از داخل نیست.