آخرین اخبار چگونگی جبران خسارات ناشی از سیل

  • موضوع سیل اخیر و ضررهایی که این واقعه به جان و مال مردم زده است، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا راهی برای جبران خسارات مادی آسیب‌دیدگان و خسارت‌دیدگان در قوانین موضوعه ما وجود دارد؟