آخرین اخبار ژئوپلتیک

  • محبعلی کارشناس منطقه گفت: واقعیتش این است که مسائل را به عرف تنزل دهیم. در این منطقه سه بازیگر هستند که روسیه با منابع متعدد و قدرت منطقه ای است. بعدی ترکیه و ایران است که منافع مشترکی با هم داریم اما در بسیاری از زمینه ها به خصوص با روس ها رقابت داریم. هم از نظر ژئوپلتیک و هم انرژی ما با مسکو همیشه رقیب بوده ایم و روس ها همیشه ایران را از امکان صدور گاز به اروپا منع کرده اند. در مورد ترکیه هم…

  • عباس زاده گفت: جمهوری اسلامی ایران دخالت بیگانگان در منطقه قفقاز برای تغییرات ژئوپلتیک را تحمل نمی‌کند. بازیگران منطقه هم از رزمایش جمهوری اسلامی ایران این پیام را دریافت کردند. البته که سیاست جمهوری اسلامی ایران تقویت ارتباط با همه همسایگان از جمله جمهوری آذربایجان است.

  • بعد از وقوع حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر حزب جمهوری‌خواه و دولت بوش می‌بایست تصمیم قاطع اتخاذ می‌کردند و از همین رو رئیس‌جمهوری وقت حمله به افغانستان و مواضع طالبان را در دستورکار قرار داد.

  • اقتصادنیوز: توماس فریدمن، ستون‌نویس سیاست‌خارجی نیویورک‌تایمز با رویکردی متفاوت به تحولات افغانستان وپیامدهای آن در نظام بین‌المللی پرداخته و نوشته است: در ۲۰ سال گذشته ، آمریکا سعی کرد با ارتقاء پلورالیسم جنسیتی، مذهبی، آموزشی، رسانه‌ای و در نهایت پلورالیسم سیاسی، از افغانستان در مقابل تروریسم دفاع کند. آن نظریه اشتباه نبود، چرا که ما در حال ورود به دورانی بی‌سابقه در تاریخ بشریت هستیم با دو…