آخرین اخبار کشف گروه خونی جدید

  • اقتصادنیوز: کشف اساس ژنتیکی گروه‌های خونی به دانشمندان اجازه می‌دهد تا آزمایش‌های جدیدی را برای شناسایی گروه‌های خونی غیرمعمول با هدف ارائه بهترین مراقبت ممکن برای بیماران حتی با نادرترین گروه‌های خونی ایجاد کنند.

  • اقتصادنیوز: بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه بریستول، یک گروه خونی نادر و جدید کشف شده است.