آخرین اخبار کمونیسم

  • ۲۸ مرداد مصادف بود با ۱۹ آگوست سالروز کودتای ناکام کمونیست‌های افراطی علیه گورباچف رئیس جمهور شوروی که به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. ۳۰ سال از فروپاشی شوروی می‌گذرد. حاکمیتی تمامیت‌خواه که بیش از ۷۴ سال بر یک ششم جهان حکم می‌راند و الهام بخش کمونسیت‌های جهان بود.

  • اقتصادنیوز: مشاور رئیس مجلس گفت: موضوع مهم این است که ۷۰ درصد تولید نفت می‌سوزد و همه می‌گویند این موضوع ارتباطی با آنها ندارد، دولت و مجلس آن را گردن نمی‌گیرند و قوه قضائیه هم می‌گوید کار هر کدامتان که باشد دستگیرتان می‌کنیم.

  • اقتصادنیوز: در پیش نویس طرح قانون اساسی جدید کوبا که بررسی آن از شنبه (به وقت محلی) در مجلس این کشور آغاز شد، واژه «کمونیسم» حذف شده و جای خود را به تاکید روی «نظام سوسیالیسم» داده است.

  • جهان سیاست، لحظه‌ای از تکاپو برای تصحیح خطاهای انسانی باز نمی‌ماند. این تکاپو، گاه آگاهانه است و در سیمای کارگزاری سیاستمداران کارکشته جلوه می‌کند و گاه دیگر جنبش خودجوش فرزانگان کشورهاست که سیاستمداران ناآزموده را کیفر می‌دهد. این دو شیوه تصحیح خطا قرین خیر است و ملت‌ها را به فرجام نیکو می‌رساند؛ اما حالت استثنایی دیگری هم هست که از همنشینی و همکاری توده برانگیخته و سیاستمداران خیال‌پرداز پدید…