آخرین اخبار کنکور افغانستان

  • سخنگوی وزارت تحصیلات طالبان گفت: امتحان کنکور که همه ساله در ماه شهریور در افغانستان برگزار می‌شد به تاخیر افتاده است.