آخرین اخبار گئورگیف

  • یک مقام پلیس اوکراین امروز به خبرگزاری وستی اوکراین گفت که فرد ناشناس با مرکز روابط عمومی سازمان امنیت اوکراین تماس گرفته و پیام داد که زلنسکی را می خواهند به قتل برسانند.