آخرین اخبار گازپروم‌نفت

  • شرکت نفتی روس، گازپروم‌نفت، از زیرمجموعه‌های گازپروم، یک کار غیرمعمول را به حفاری‌های نفت خود در سیبری افزود: مزرعه بیت‌کوین.