آخرین اخبار گردو فرنور

  • گردو فرنور و چندلر دو نوع گردو پیوندی خارجی از نهال گردو هستند که ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارند. سرمایه گذاری برای احداث باغ گردو، سرمایه گذاری سودآوری است که بسیاری از باغداران به دنبال آن هستند. برای احداث باغ گردو و خرید نهال، گزینه های متعددی؛ مانند گردو فرنور و چندلر پیش رو دارید که باید با توجه به شرایط خود، یکی از آن ها را انتخاب نمایید.