آخرین اخبار گرفتن دارو بدون ویزیت مجدد

  • اقتصادنیوز: درخصوص تمدید نسخ دارویی برخی بیماران مزمن، وقتی پزشک نسخه الکترونیک می‌نویسد می‌تواند گزینه یک، دو یا سه بار مرتبه دریافت دارو بدون ویزیت پزشک را فعال کند و به شرطی که پزشک این اجازه را در نسخه بدهد، امکان دریافت دارو وجود دارد.