آخرین اخبار گروه خونی جدید

  • کشف یک گروه خونی جدید در انسان نشان می‌دهد که ساختار بدن انسان‌ها تا چه حد پیچیده است. نام این گروه خونی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد.

  • اقتصادنیوز: کشف اساس ژنتیکی گروه‌های خونی به دانشمندان اجازه می‌دهد تا آزمایش‌های جدیدی را برای شناسایی گروه‌های خونی غیرمعمول با هدف ارائه بهترین مراقبت ممکن برای بیماران حتی با نادرترین گروه‌های خونی ایجاد کنند.