آخرین اخبار گشت بارداری

  • سخنگوی وزارت بهداشت گفت: چیزی تحت عنوان «گشت بارداری» در مراکز بهداشتی ودرمانی وجود ندارد و کلیه خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره ای درباره بارداری و درمان ناباروری در سطوح مختلف توسط پزشکان، ماماها و بهورزان به طور حضوری یا از طریق سامانه یکپارچه باروری سالم ارائه می شود.