آخرین اخبار گنگین

  • در آخرین روز کاری هفته ۵۱ درصد نمادهای بازار رشد قیمت داشتند و ۴۶ درصد نمادها قرمزپوش شدند.