آخرین اخبار ۱۰ شهربازی در تهران ضربتی پلمب شدند!

  • بازرسان استاندارد در جریان بازرسی‌های خود در تابستان امسال و در ادامه طرح نظارتی ضربتی تابستانه، ۱۰ شهربازی و مرکز تفریحی آبی غیر استاندارد را در سطح استان تهران پلمب کردند.