آخرین اخبار 29 آذر 1400

  • اقتصادنیوز: به دنبال افزایش قیمت نمادهای موجود در سبد سهام عدالت، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به ۹ میلیون و صد هزار تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و شش هزار تومان رسید.