آخرین اخبار fatfرا

  • این روزها اصلاح‌طلبان مضمون کوک کرده‌اند که این جماعت دلواپس، حالا که خودش به قدرت رسیده، هم با برجام رفیق شده و هم با آژانس بین‌المللی هسته‌ای کنار آمده و عن‌قریب است که FATFرا هم بپذیرد و در مذاکرات وین هم کوتاه بیاید.