آخرین اخبار «BMW X4»

  • خودروهای لوکس چه کارکرده و چه صفر همواره در بازار مورد توجه بوده اند و این امر نیز موجب شده تا با وجود اینکه در حال حاضر مدل صفر این خودروها در بازار موجود نیست، اما لوکس ها با قیمت های چند میلیاردی در بازار عرضه شوند.