آخرین اخبار آب لوله کشی

  • اقتصادنیوز: بررسی آمار ها نشان ها می دهد ۲۲.۸ میلیون از خانوار ایرانی به گاز طبیعی در سال ۹۸ دسترسی داشته اند، این در حالیست که تعداد خانوار های کل کشور در سال ۹۸ بالغ بر ۲۵.۶ میلیون برآورد شده است.

  • اقتصاد نیوز:بزرگترین خطر از جانب ناخالصی‌های آرسنیک، اورانیوم، رادیوم و همچنین محصولات ضد عفونی کننده در آب است. به طور معمول خلوص آب موجود در سیستم‌های آبرسانی شهر‌های کوچک به آب‌های زیرزمینی بستگی دارد.

  • اقتصادنیوز: زمان جوشاندن آب بیش از یکبار خود آب شروع به تبخیر می کند و بقیه آبی که در کتری باقی می ماند آبی است که سموم با غلظتی بیشتر از قبل است. هر چقدر که شما آب را بیشتر بجوشانید غلظت مواد شیمیایی بیشتر می شود.