آخرین اخبار آمار ابتلا روزانه کرونا عراق

  • اقتصادنیوز: ایران از رکوردزنی‌های روزانه خود در بیماری کرونا فاصله گرفته و مسیری نزولی را اتخاذ کرده است. با این حال مقایسه آمارهای کرونایی ایران با داده‌های کشورهای آسیایی نشان می‌دهد هنوز سطح متغیرهای نگران کننده این بیماری در کشور خطرناک است.

  • بررسی آمارهای کرونایی در ایران و کشورهای همسایه نشان می دهد میزان ابتلا در ترکیه روندی صعودی گرفته و به سومین رتبه در آمارهای جهانی رسیده است. اما با این حال هنوز میزان مرگ ومیر آن کمتر از این رقم در ایران است.

  • اقتصادنیوز: مقایسه آمارهای کرونایی در کشور با چهار همسایه غربی و شرقی خود نشان می دهد متغیرهای نگران کننده در ایران در اغلب روزهای کرونا زده وضعیت خطرناک تری را ثبت کرده است. با این وجود روندآماری ترکیه نشان از سیر صعودی ابتلا درروزهای پایانی تابستان داشته است.

  • اقتصادنیوز: امروز ۳ شهریور ۱۴۰۰ روند شیوع کرونا در ایران به حد وخیمی رسید. در همین خصوص مقایسه متغیرهای کرونایی نشان می‌دهد دراین روزها مرگ ومیر کرونا ۳۱ درصد بیشتر از هند بوده و ابتلای به این ویروس حداقل دو برابر ابتلا در کشور های عراق و ترکیه بوده است.

  • بنا بر اظهارات مسئولان کشور، وضعیت کرونایی کشور عراق نقش تاثیرگذاری بر شیوع این بیماری در ایران داشته است. بررسی ها از وضعیت کرونایی این دو کشور در این رابطه چه می گویند؟