آخرین اخبار آیت‌الله علیرضا اعرافی

  • به عنوان طلبه شرمنده‌ایم، وقتی می بینیم مردم با امکانات بالقوه‌ای که در زمینه انرژی دارند در رنج به سر می.برند این وضعیت و شرایطی که در خوزستان به وجود آمده، مایه شرمساری است و توجیهی ندارد.