آخرین اخبار احداث رآکتورهای اتمی

  • پس از اعلام رئیس سازمان کنترل منابع رادیواکتیو عراق درباره تفاهم بغداد با سه کشور برای تسریع ساخت رآکتورهای اتمی، یک مقام دولتی عراق از اولین گام عراق برای تحقق این هدف خبر داد.