آخرین اخبار احیای مذاکرات

  • بعد از رفتن ترامپ و روی کارآمدن دولت بایدن، شش دور مذاکرات احیای برجام بین ایران و قدرت‌‌های جهانی در دولت جناب روحانی برگزار شد که ریاست مذاکرات را جناب عراقچی بر عهده داشت و پیشرفت‌های خوبی هم در مذاکرات حاصل شد منتهی ادامه مذاکرات و تصمیم نهایی موکول به دولت جناب رئیسی شد.

  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اشاره به نقش برجام در معادلات غرب با ایران و همچنین نقش آن در مناسبات منطقه از احیای مذاکرات تا پیش از نوروز امسال خبر داد.