آخرین اخبار ارزان ترین و گران ترین برنج بازار

  • ارزان ترین برنج بازار برنج هندی طبیعت - ۲.۵ کیلوگرم با قیمت ۶۹ هزار تومان و گران ترین برنج بازار برنج طارم ممتاز گلستان - ۱۰ کیلوگرم ۶۳۹ هزار تومان در بازار قیمت خورده است.