آخرین اخبار افشین والی‌نژاد

  • افشین والی‌نژاد خبرنگار مستقلی است که به تنهایی پوشش خبری سونامی ژاپن را بعد از رفتن تمام خبرنگاران به دلیل خطر نشت تاسیسات هسته‌ای انجام داد.اوساخت مستندی را پس از ۱۰ سال به اتمام رسانده که هنوز عنوانی برایش انتخاب نکرده اما مفهوم آن عشق است.