آخرین اخبار الی لویت

  • آریل لویت، متخصص سیاست هسته‌ای در بنیاد کارنگی، در مطلبی به واکاوی زمینه‌های انگیزشی ایران برای پیشبرد ماراتُن‌وار برنامه‌های هسته‌ای خود، عوامل تعدیل و چشم‌انداز آتی آن پرداخته است. لویت معتقد است در قلب تلاش‌های ناکام بین‌المللی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران، درک جهان از انگیزه‌ها و استراتژی هسته‌ای تهران کاستی‌های عمیقی دارد.