آخرین اخبار الیز استفانیک

  • اقتصادنیوز: حزب جمهوری‌خواه روند ترامپی‌تر شدن را به سرعت می‌پیماید؛ در آخرین اقدام مهم در این راستا الیز استفانیک، میانه‌رو سابق و ترامپیست این‌روزها، بجای لیز چنی رهبر شماره ۳ فیل‌های خانه نمایندگان در کنگره آمریکا شد.