آخرین اخبار امار واکسیناسیون

  • اقتصادنیوز: روند واکسیناسیون کرونا در کشور سه اثر مهم بر میزان مرگ ومیر کرونا گذاشته است.بررسی آمارها در مقطع یک ماه اخیر نشان می دهد میزان مرگ و میر کرونا در کشور ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده اما هنوز فراتر از سطح ۱۰۰ نفر قرار دارد.