آخرین اخبار امام جمعه اسلام آباد غرب

  • اقتصادنیوز: امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: به عنوان نقد منصفانه یکی از ایرادات و نگرانی‌هایی که بابت اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و جریان جراحی اقتصادی وجود دارد این است که دولت هنوز در برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها به طور کامل استقرار نیافته است و کسانی در منصب‌هایی هستند و قرار است مجری این طرح باشند که ایمان و باوری به دولت ندارند.