آخرین اخبار انتخاباات ریاست جمهوری

  • یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون ریسک‌های موجود در بازار سهام به دو ریسک داخلی و خارجی طبقه بندی شده است، ریسک خارجی بر محور مذاکرات وین و ریسک داخلی بر مبنای انتخابات ریاست جمهوری است.