آخرین اخبار انتقاد مجلس از دولت رئیسی

  • واقعیت صحنه سیاست از این حکایت دارد که رییسی و اصولگرایان همراهش رییس و اعضای دولت سیزدهم را تشکیل می‌دهند و مجلس یکدست اصولگرای یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف نیز به‌ حکم قانون حاکم بر مملکت در این جایگاه حضور دارند و مجموعه این شرایط یعنی باید اجازه داد که با نظر و سلایق خود امور را پیش ببرند، این نمایندگان اصولگرا لزوما همگی چنین نگاهی ندارند.