آخرین اخبار بازار اوراق بدهی دولتی

  • اقتصادنیوز: امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی دولت مانند روزهای پیشین هفته اخیر بالاری مرز ۴۰۰ میلیارد تومان بود.

  • در سیزدهمین مرحله فروش اوراق بدهی مجموعا ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد که سهم بانکها از این خرید صفر درصد بوده است. بنابراین تمام سهم خرید این هفته بر دوش نهادهای تامین سرمایه بوده است.