آخرین اخبار بازگشایی مدارس متوسطه و ابتدایی

  • سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره زمان بازگشایی مدارس ابتدایی گفت: دراین باره در ستاد کرونا شنبه مجددا تصمیم گیری می شود.

  • سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخبار ضدونقیض از بازگشایی مدارس نظیر اظهارات رئیس کمیسیون آموزش مبنی بر اختیاری بودن حضور در مدارس اظهار کرد: اگر ما مسئول بازگشایی هستیم، مردم باید حرف ما را گوش بدهند.